dissabte, 18 de novembre de 2017
Condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS I NORMATIVA DE LLOGUER
I ÚS DELS ALLOTJAMENTS DE CASA PALOU

Perquè la vostra estada sigui el més agradable possible, preguem tingueu en compte aquestes consideracions:

1. No està permès l’allotjament d’un nombre de persones major a la capacitat màxima de la casa. Caldrà detallar exactament el nombre d’adults, nens i menors de 2 anys que s’allotjaran a la casa durant els dies d’estada acordats, en el moment de formalitzar la reserva.

2. Es disposa de bressols amb la finalitat de pernoctar els menors de 2
anys d’edat. La seva instal·lació tindrà caràcter gratuït.

3. La casa disposa de cuina totalment equipada, llençols i tovalloles
de bany. No s’inclouen les tovalloles de piscina.

4. Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada, i per tant no és permesa la utilització d’aparells que alterin
els consums previstos de subministraments. La llenya que s’usa en l’estufa es proporciona sense cost algun, esperant un ús responsable de la mateixa, així com de la temperatura de la calefacció.

5. S’admeten animals de companyia, però tota responsabilitat es del propietari de l’ animal i tot  desperfecte que pugui ocasionar a l’allotjament aniran al seu càrrec i s’abonara abans de la sortida del mateix. EN CAP CAS LES MASCOTES PODEN QUEDAR-SE SOLES A LA CASA SOTA  CAP CONCEPTE i es recolliran els excrements que puguin fer a les zones comunes.

6. No està permesa la introducció de mobles, equips de so i similars a la casa.

7. Si s’espere rebre visites aquestes no poden pernoctar en el mateix si desitgen fer-ho s´ha d’avisar i en cap cas es pot excedir a la capacitat de l’apartament (Hi ha un suplement en el preu). Els serveis de la Casa (PISCINA)
son d’us exclusiu dels hostes, de voler-se usar (els visitants) cal consultar amb els propietaris

8. ELS NENS NO PODEN ANAR SOLS AL LA PISCINA NI ALS ESTABLES DELS CAVALLS.

9. Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client no hi ha efectuat
un  pagament d’un 25% del preu total de l’estada.

10. Condicions d’anul·lació de la reserva: si una vegada confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anul·lar-la, se li retornarà la paga i
senyal segons el següent:
* 100% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva amb més de
30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
* 50% de la paga i senyal en cas d’anul·lació de la reserva entre els 30 i
15 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.
* No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul·lació
de la reserva amb 15 dies o menys d’anticipació a la data fixada per
ocupar l’allotjament.

11. El propietari es reserva el dret d’exigir al client una quantitat monetària d’un
25% del preu total de l’estada en concepte de fiança com a resposta a
possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipaments de la casa. L’import d’aquesta fiança serà retornada si no existeixen danys. L’allotjament haurà de quedar recollit i net, en cas de trobar-ho brut es descomptarà la quantitat de 60€ en concepte de neteja.

12. Pagament de l’import de l’estada: en general en el moment d’entrada.

13. Els horaris d’entrada i sortida de la casa seran en cada cas a convenir.

14. Es prega no fer soroll a la nit, per respectar el descans dels veïns.

15. Les llums exteriors s’apagaran a les 12 de la nit, per evitar la contaminació

lumínica <excepte excepcions>

16. No s’accepten comiats de solter/a.

17. LES ESCOMBRARIES ES DIPOSITARAN EN ELS CONTENIDORS DEL POBLE.

*Les següents normes i condicions s’hauran de respectar en tots els seus

punts des del moment en que s’efectua la reserva, a l’entrada a la casa, mentre

s’esdevé l’estada i fins a la sortida de la casa en qüestió. En cas contrari el propietari de la casa es reserva el dret de cancel·lar d’immediat la reserva o estada a la casa, i la seva conseqüent desocupació immediata, sense retorn d’import monetari sota cap concepte
ALLOTJAMENTS RURALS CASA PALOU